بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏

شروع تحقيق:  23 رمضان /1422

آخرين بررسی: 15/6/92

موضوع: مهندسی امامزادگان و بقاع متبرکه

گزيده مطالب:

مهندسی امامزادگان و بقاع متبرکه يعنی طراحی فرهنگ و مديريت حاکم، بکارگيری استعدادهای بالفعل و بالقوه، تعيين نمودن نقاط ضعف و قّوّت و مقتضيات محيطی و محلی بر اين اماکن واجب التعظيم. و منظور از بقاع متبرکه قبور مطهر انبيا و اولياء الهی است.

امروز وجود امامزادگان در هر منقطه ای از جمهوری اسلامی ايران سبب تقويت و بيداری، گسترش نسل سادات و در نتيجه ايجاد پايگاه بزرگ فرهنگی جهان شعيه گرديده است. بقاع متبرکه با محوريت فعاليت‌های فرهنگی و معنوی و برگزار مناسبت‌های مذهبی و دينی در جوار مقدس ايشان به قطب مهم تبديل شده که بايد اين نقش بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

در عرصه امور سياسی و اجتماعی ارتباط با صالحان و پاکان موجب تحکيم پيوند امت و امامت و استمرار خط ولايت و تحقق اسلام ناب محمدی صلی الله عليه و آله می گردد همانگونه که در بعد فردی و تربيتی سبب تهذيب نفوس و تقويت ايمان و رشد فکری و معنوی است مورد توجه قرآن کريم می باشد و مفاد آيه شريفه «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً» (النساء : 69) است.

در برخی آيات و روايات آمده است خداوند مكان‏هايى که بندگان او را در آنجا عبادت كنند دوست مى‏دارد، همچون مساجد، مشاهد ائمّه عليهم السّلام و مقابر انبياء، امامزادگان، صالحان و ابرار که در سراسر عالم پراکنده اند و از الطاف الهی بشمار می روند.

تخريب آثار بر جاى مانده از قبور انبيا، امامزادگان و اولياء الهی كه بر اثر گذشت زمان طولانى از بين رفته جايز نيست، هر چند شجرنامه يا مدرک و دليلی در حال حاضر در دست نباشد به ويژه در صورتى كه قبر آنان زيارتگاه مؤمنان و علاقمندان باشد و مردم شاهد کرامات ايشان بوده اند.

اصل مهم قضيه، عمران و مهندسی معنوی، محتوايی و نرم‌افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه است.

توجه به معماری و سخت افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه بايد متناسب با محتوايی که در حاکميت اسلام تعريف می‌شود، با توجه به زمان حال و مکان تغيير يابد و تکميل شود. گرايش و تمايل مردم به مکانهای عبادی معنوی انگيزه بسيار خوبی است که نسبت به اين اماکن با مهندسی خاص نگريسته شود و شيوه های پيشرفته علمی و تحقيقاتی بکار گرفته شود.

با توجه به اهميت گردشگری و صنعت توريسم درون و برون مرزی از اهم ضروريات الگوسازی و مهندسی بر اساس تيپولوژی بافت فرسوده ساختمان های بقاع متبرکه و طراحی محيطی با چشم انداز جذّاب، معنوی و ساختار گردشگری است.

انرژی خورشيد يکی از منابع تامين انرژی رايگان، پاك و عاری از اثرات مخرب زيست محيطی است که از دير باز به روش‌ها گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

يکی از مشکلات موجود آسيب شناختی نسب و شجرنامه امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب و مدارک است.

امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب و مدارک را بايد با مهندسی دقيق، شيوه های علمی و پيشرفته روز کاوشگری، پرتو نگاری، آثار شناسی نمود. و سابقه، شهرت و محبوبيت محلی و همچنين بررسی دقيق معجزات و کرامات می تواند در اين زمينه مستند سازی قابل قبولی باشد و همان تحقيقات و مستندات بعنوان پشتوانه قرار گيرد. 

فهرست

مقدمه

نقش امامزادگان در مهندسی فرهنگی

نقش امامزادگان در عرصه سياسی و اجتماعی

زيارت قبور انبيا، امامزادگان و اولياءالله

آيات و روايات پيرامون مکانهای مقدس:

بيوت با احترام و عظمت

نظر برخی مفسرين اهل سنت پيرامون آيه بيوت:

مودت اهل بيت عليهم السلام و فلسفه آن

اهل بيت عليهم السلام کشتی نوح امّت

مودت اهل بيت عليهم السلام در زيارت جامعه

زيارت فرزندان صالح و شايسته

بقاعی که خدا دوست دارد

زيارتنامه و پيام های آن

بازسازی و نوسازی قبور انبيا، امامزادگان و اولياءالله

تلاش شاه طهماسب

راه کارهای عملی تبديل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی

مهندسی معنوی و نرم‌افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه

معماری و سخت افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه

مديريت امامزادگان و بقاع متبرکه

تيپولژی و الگو سازی امامزادگان و بقاع متبرکه

بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان های بقاع متبرکه

استفاده از انرژی خورشيدی در بقاع متبرکه

معرفی چند الگو

آستانه مبارکه امامزاده داوود (ع)

آستانه مبارکه بی بی زينب خاتون خواهر گرامی امام رضا عليه السلام

مديريت خدّام افتخاری

نسب شناسی امامزادگان

جلالت، عظمت و شرافت شناسی امامزادگان

معجزات و کرامات امامزادگان

امامزادگان مجهول النسب

جنايت منصور عباسی بر امامزادگان:

برخورد موسى بن مهدى عبّاسى با امامزادگان:

زندگی مخفی حضرت عبد العظيم حسنى:

مهندسی علمی، کاوشگری، پرتو نگاری و آثار شناسی قبور امامزادگان

بدن مردان الهی نمی پوسد

مقدمه

مهندسی امامزادگان و بقاع متبرکه يعنی طراحی فرهنگ و مديريت حاکم، بکارگيری استعدادهای بالفعل و بالقوه، تعيين نمودن نقاط ضعف و قّوّت و مقتضيات محيطی و محلی بر اين اماکن واجب التعظيم. و منظور از بقاع متبرکه قبور مطهر انبيا و اولياء الهی است.

جامعه اسلامی جز در يک محيط سالم اسلامی قوام و دوام نمی‌يابد و محيط سالم اسلامی هم جز با فرهنگ، معارف و اخلاق اسلامی شکل نمی‌گيرد. فرهنگ جامعه بزرگ اسلامی با پيچيدگی‌ها و ابعاد مختلف در بُعد مادی و معنوی بدون نقشه، مهندسی و محاسبات دقيق امکان‌پذير نيست، پايگاه های مهم بسياری وجود دارد که بايد در مهندسی فرهنگ، معارف و اخلاق همه آنها را در نظر گرفت و در فرآيندی مناسب، برای اجرای آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

از مهمترين اماکن آموزشی تربيتی برای انسان اماکن عبادتی زيارتی است که محيط مناسب و اثرگزار در امر اصلاح فرهنگ، بينش، رفتار، اخلاق و پرورش الهی است، لذا مهندسی اماکن زيارتی و عبادتی همچون امامزادگان و بقاع متبرکه بسيار حساس و از جايگاه ويژه ای برخوردار است.

با لطف و عنايت خداوند متعال بايد مهندسی امامزادگان و بقاع متبرکه تبيين و جايگاه آن بطور کامل مهندسی شود، تحقيقات کتابخانه ای و ميدانی مناسب انجام و به روز آسيب شناختی گردد.

الگو پذيری از بقاع موفق و اثر گزار يکی از راههای تجربه شده است.

نقش امامزادگان در مهندسی فرهنگی

قبل از بيان راه کارها لازم است نقش زيارت امامزادگان در مهندسی فرهنگی مورد ارزيابی قرار بگيرد.

بقاع متبرکه در اقصی نقاط عالم ستارگان فروزان و شکوفه‌های شجره طيبه هستند که اصل آنها ثابت و روشنی‌بخش تاريکی‌های جهالت و نادانی بشر و شناخت و اقتدا به سيره سياسی آنها سبب نجات مستضعفان از يوق ستم سلاطين و مستکبران، محيط معنوی و عبادی آنها سبب آرامش خاطر جان و روان عاشقان و شيفتگان اهل بيت پيامبر صلی الله و عليه و آله است.

امروز وجود امامزادگان در هر منقطه ای از جمهوری اسلامی ايران سبب تقويت و بيداری، گسترش نسل سادات و در نتيجه ايجاد پايگاه بزرگ فرهنگی جهان شعيه گرديده است. بقاع متبرکه با محوريت فعاليت‌های فرهنگی و معنوی و برگزار مناسبت‌های مذهبی و دينی در جوار مقدس ايشان به قطب مهم تبديل شده که بايد اين نقش بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

گسترش فضای فرهنگی معنوی، امنيت کامل، خدمات صادقانه و خالصانه دست‌اندرکاران بقاع متبرکه را سبب رشد و افزايش باورها و اعتقادات دينی و کاهش فشارهای روانی جامعه قرار می دهد. و نيز مديريت صحيح و دقيق، نظم، انضباط، مراعات اخلاق و برخورد نيکو نسبت به مسافران و زائران از جمله انتظارات بجا از دست‌اندرکاران بقاع متبرکه است که برآيند آن توجه و اقبال روز افزون مردم خواهد بود که ثمره اين دستاورد از منظر اهل تحقيق روشن می باشد.

نقش امامزادگان در عرصه سياسی و اجتماعی

زيارت اماکن و بقاءمتبرکه، اين مکان های نورانی و قطعه های بهشتی در روی زمين،که اجساد پاک اوليای خدا و پاره های تن پيامبر اکرم و ذراری صديقه طاهره سلام الله عليهم اجمعين را در آغوش گرفته اند دارای آثار و برکات فراوان دنيوی و اخروی است.

در عرصه امور سياسی و اجتماعی ارتباط با صالحان و پاکان موجب تحکيم پيوند امت و امامت و استمرار خط ولايت و تحقق اسلام ناب محمدی صلی الله عليه و آله می گردد همانگونه که در بعد فردی و تربيتی سبب تهذيب نفوس و تقويت ايمان و رشد فکری و معنوی است مورد توجه قرآن کريم می باشد و مفاد آيه شريفه «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً» (النساء : 69) است.

فرقه های سری در شبکه مستند دکترای باستان شناسی دارد که برای باز شناسی امامزادگان مشاورانی مناسب می باشند.

 

ومن الله التوفيق

قم المقدسه ، عبدالعلی سليمانی بروجنی

 

زيارت قبور انبيا، امامزادگان و اولياءالله

بدون شک در هر مكان اگر مکرر به درگاه خداوند تضرع شود و به اولياى الهی توسل گردد و از خداوند درباره آن‏ها طلب نزول رحمت و سلام نمايد خداوند کريم آن مکان را مورد لطف و توجه قرار مى‏دهد و محل استجابت دعوات مى‏شود.

امامزاده فرزند بدون واسطه يا از نوادگان امام عليه السّلام است، لذا زيارت قبر امامزادگانى كه در مسير ولايت و محبت اهل بيت عليهم السّلام بوده‌اند از آن جهت كه تعظيم شعائر دينى و گرامى داشت امامان عليهم السّلام به شمار مى‌رود مستحب می باشد و بى‌حرمتى، تحقير و اهانت به آنان حرام است. گرچه زيارت برخى امامزادگان مانند حضرت عبد العظيم حسنى سلام اللّه عليه در شهر رى، حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه عليها در شهر مقدس قم و حضرت سيد محمّد در شهر بلد مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است، امّا تعظيم همه امامزادگان ادب، احترام، ارادت و محبت اهل بيت عليهم السّلام خواهد بود.

علمای بزرگ به استحباب زيارت قبور انبيا، امامزادگان و اولياء عالى مقام كه قبورشان محل فيوضات و بركات و موضع نزول رحمت و عنايت الهی است تصريح کرده اند، مزار اين بزرگواران در بيشتر شهرهای مسلمان نشين شناسايی و مورد احترام قرارگرفته و از ايشان کرامات بی شماری مشاهده شده است. و حتی غير مسلمانان به زيارت ايشان می روند و عرض ارادت و اخذ کرامت می کنند که می توان به کشور مصر، سوريه، فلسطين و لبنان اشاره نمود.

مرحوم شيخ عباس قمى مؤلف مفاتيح الجنان به نقل از استاد خود محدّث نوری صاحب مستدرک الوسائل اين اماکن مقدس را از الطاف غيبيّه الهيّه براى رفع گرفتاری بندگان برمی شمرد و چنين می فرمايد:

«درمانده و مضطرّ و مريض و مقروض و مظلوم و هراسان و محتاج و نظاير ايشان از صاحبان هموم مفرّق قلوب و مشتّت خاطر و مخلّ حواسّ كه به آنجا پناه برند و تضرّع نمايند و به وسيله صاحب آن مقام از خداوند مسألت نمايند و دواى درد خود را بخواهند و شفا طلبند و دفع شرّ اشرار كنند. و بسيار شده كه به سرعت مقرون به اجابت شده، با مرض رفتند و با عافيت برگشتند، و مظلوم رفتند و مغبوط برگشتند، و با حال پريشان رفتند و آسوده خاطر مراجعت نمودند و البتّه هر چه در آداب و احترام آنجا بكوشند خير در آنجا بيشتر ببينند» .

نجم الثاقب، محدث نورى  ج‏2  ص 559 -  منتهى الآمال، شيخ عباس قمى ،ج‏3،ص:2062

توجه به اين مطلب ضروری است که در توسل به انبيا و اوليا و ائمه معصومين عليهم السلام دور و نزديك فرق نمى‏كند گرچه نزد قبور مطهر‏شان خصوصيت نيز دارد ولى از دور هم توسل و تمسک به دامن پاك آن‏ها ممكن و جايز بوده و امكان و رجحان دارد.

آيات و روايات پيرامون مکانهای مقدس:

در برخی آيات و روايات آمده است خداوند مكان‏هايى که بندگان او را در آنجا عبادت كنند دوست مى‏دارد، همچون مساجد، مشاهد ائمّه عليهم السّلام و مقابر انبياء، امامزادگان، صالحان و ابرار که در سراسر عالم پراکنده اند و از الطاف الهی بشمار می روند.

بيوت با احترام و عظمت

قرآن کريم مکانهای مقدس را  با کلمات شريفه «بيت و بيوت» پيرامون خانه خدا، خانه حضرت لوط پيامبر، خانه حضرت موسی کليم، خانه حضرت پيامبر گرامی اسلام و اهل بيت آن حضرت و خانه مؤمنين بيان می کند و در سوره مبارکه نور می فرمايد:

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم‏ ؛ «فى بُيوتٍ اذِنَ اللَّهُ انْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْاصالِ * رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ اقامِ الصَّلوةِ وَ ايتاءِ الزَّكوةِ يَخافونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلوبُ وَ الْابْصارُ» (سورة النور : 36 و 37 )  .

ترجمه آيات:

36- در خانه‏هايى كه خداوند اجازه فرموده همواره محترم و با عظمت باشند و در هر بامداد و پسين نام مقدس او در آن برده شود و تسبيح و تنزيه ذات پاكش بپردازند. 37- افراد با همّتی که دادوستد و کارهای روزانه آنان را از توجه به خدا و به پا داشتن نماز و کمک به نيازمندان باز نمى‏دارد، آنها از روزى که دل و ديده خلايق نگران و مضطرب است بيمناك و ترسان هستند.

نظر برخی مفسرين اهل سنت پيرامون آيه بيوت:

ابن ابى حاتم (از علما قرن چهارم اهل سنت) در تفسير القرآن العظيم که با موضوع روايى تأليف شده است پيرامون آيه شريفه نقل روايت می کند که مراد از بيت در کريمه خانه پيامبر مکرم اسلام صلی الله عليه و آله و سلّم است، متن روايت چنين است:

«حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، عن ليث عن مجاهد : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ قال : هي بيوت النبي صلى الله عليه و سلم» تفسير القرآن العظيم (ابن أبي حاتم)، ج‏8، ص: 2604.

سيوطی در دُرالمنثور از رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلّم روايتی نقل می کند که مراد از بيوت در کريمه بيوت انبياست، سپس ابابکر می ايستد و سؤال می که آيا اين تعظيم شامل بيت علی و دخترت فاطمه می گردد؟ حضرت فرمود: آری، کدام خانه شايسته تر از خانه آنهاست؟ متن روايت سيوطی چنين است:

«ابن مردويه عن أنس بن مالك و بريدة قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ فقام اليه رجل فقال : اى بيوت هذه يا رسول الله ؟ قال : بيوت الأنبياء . فقام اليه أبو بكر ، فقال : يا رسول الله هذا البيت منها لبيت علي و فاطمة ؟ قال : نعم ، من أفاضلها ؟» . الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏5، ص: 50

نعمت الله نخجوانى از مفسران قرن دهم اهل سنت در تفسير با موضوع عرفانى «الفواتح الالهيه و المفاتح الغيبيه»  کريمه را چنين تفسير می کند؛ «بُيُوتٍ» بقاع و خانه هايی را گويند که در آنجا توجه به خالق و ذکر و ياد او شود، خانه های با عظمتی که وصال خداوندی را برای انسان بوجود می آورد. متن عبارت:

«فِي بُيُوتٍ و بقاع معدة للتوجه و التذكر مع انه قد أَذِنَ اللَّهُ المصلح لأحوال عباده الميسر لهم طريق الوصول الى جنابه أَنْ تُرْفَعَ اى لان ترفع بناؤها و تشيد اساسها و تعظم غاية التعظيم» الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية ج‏2، ص: 11 .

برای اطلاع بيشتر به فايل تفسير سوره مبارکه نور مراجعه گردد.

مودت اهل بيت عليهم السلام و فلسفه آن

مودت و محبت اهل بيت پيامبر اکرم صلّى اللّه عليه و اله يکی از خصايص مسلمانان است که در قرآن کريم به آن تصريح شده و دو آيه مورد توجه قرار داده و حکمت و فلسفه آن را ياد می کند، می فرمايد:

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم‏ ؛ « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ » (الشورى : 23) ؛ «اى رسول گرامى بامت بگو از شما مزد رسالت طلب نمى‏كنم مگر آنكه دوستى و محبت مرا در حق اهل بيت و ذريه‏ام منظور داشته و دوستدار و علاقه‏مند بآل عصمت باشيد كه اين نيز بنفع خود شما خواهد بود زيرا وسيله هدايت شما می با شد و هر كس كار نيكى كند ما بر آن بيفزائيم زيرا خداوند آمرزنده گناهان و پذيرنده شكر و سپاس بندگانست»

در تفاسير آمده است بعد از ورود پيامبر به مدينه منوّره و استحكام پايه‏هاى اسلام، انصار خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله ‏رسيدند و عرضه داشتند اگر مشكلات مالى پيدا شد اين اموال ما بدون هيچ گونه قيد و شرط در اختيار شما قرار دارد، در اين هنگامى آيه مودّت نازل گرديد و همه با خوشحالى و رضا و تسليم از محضر حضرت بيرون آمدند.

در سوره مبارکه سبأ نيز جواب تفکرات و تبليغات منفی پيرامون کريمه فوق می فرمايد: «قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهيدٌ» سبأ : 47   ؛ اى پيغمبر در جواب منافقان بگو من از شما مزد رسالت نخواسته‏ام زيرا اجر و مزد بر خداوند خواهد بود و آنچه از شما خواسته‏ام به سود شما است و خدا شاهد و ناظر تمام هستى‏ها می باشد.

اهل بيت عليهم السلام کشتی نوح امّت

در روايات متعدد آمده است رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله اهل بيت خود را به کشتی حضرت نوح تشبيه فرمودند که هر کس بر آن سوار شد نجات يافت و کسی که از آن سر پيچی کرد به گرداب هلاکت گرفتار شد.

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ: بَيْنَمَا أَنَا وَ حَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ بِمَكَّةَ إِذْ قَامَ أَبُو ذَرٍّ وَ أَخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فِي الْمَوْسِمِ : أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ جَهِلَنِي فَأَنَا جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ، أَنَا أَبُو ذَرٍّ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ، مَنْ‏ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَرَكَهَا غَرِق‏...» .

كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص937

مودت اهل بيت عليهم السلام در زيارت جامعه

اين اجرى كه از شما طلب كردم براى خودتان است زيرا مودت ذوى القربى جزو ايمان است و بدون او هيچ عملى قبول نيست، در زيارت جامعه مى‏فرمايد:

«مَنْ‏ وَالاكُمْ‏ فَقَدْ وَالَى‏ اللَّهَ‏ وَ مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاء...» من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 613

زيارت فرزندان صالح و شايسته

مرحوم شيخ ثقه جليل القدر ابن قولويه (وفات : 367 ق) نويسنده کتاب ارزشمند «كامل الزيارات‏» در باب فضل زيارت مؤمنين از امام موسی بن جعفر عليهما السلام روايت می کند که حضرت فرمود: هر کسی توانايی ندارد که به زيارت ما بيايد پس موالی صالح و شايسته ما را زيارت کند تا ثواب زيارت ما برای او نوشته شود. و كسى كه توانايی صله و نيكى به ما را ندارد، پس موالی صالح و شايسته ما را صله و نيكى كند تا ثواب صله و نيكى به ما براى او نوشته شود. متن روايت چنين است:

«حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‏ الرَّازِيِ‏ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ‏ : مَنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ أَنْ يَزُورَنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا- يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ عَلَى صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا» . كامل الزيارات ؛ النص ؛ ص319

مسلّم و بدون ترديد فرزندان و نوادگان صالح و شايسته از مصادق بارز «صَالِحِي مَوَالِينَا» و ياران و دوستداران صالح و شايسته در مرتبه بعدی است که شامل جميع مؤمنين می باشد. مشابه کلام فوق از امام صادق و حضرت علی بن موسی الرضا عليهما السلام نيز نقل روايت شده است، که تواتر لفظی محرز است.

بقاعی که خدا دوست دارد

امام هادی عليه السّلام مى‏فرمايد: همانا خداوند را مكانهايى‏ است‏ كه دعا نمودن در آنها را دوست دارد و دعاى هر كس را در آنجا مستجاب می نمايد. و از جمله بقاع مقدس موضع قبر سيّد الشّهداء سلام الله عليه است. متن روايت چنين است:

«وَ قَالَ عليه السلام : ‏ إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً يُحِبُّ أَنْ يُدْعَى فِيهَا فَيَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ وَ الْحَيْرُ مِنْهَا» . تحف العقول ؛ ص482

سلی: خداوند حجر اسماعيل عليه السلام را محترم شمرده و آن را جز بيت قرار داده است... بررسی کامل شود.

زيارتنامه و پيام های آن

صراحت آيات قرآن کريم و کثرت روايات در زمينه لزوم دلبستگی و تمسک به خاندان پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله حاکی از اهميت موضوع و نقش مهم آن در مسير تکاملی بشر در مسير سعادت و خوشبختی است، زيرا عالی ترين نمونه های انسانيت و کامل ترين افراد بشر از نسل پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله به وجود آمده اند که در راس آنها حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها و ائمه اطهار عليهم السلام می باشند. بنابر اين ادب و احترام نسبت به اين خاندان عبادت است و در حيات و ممات ايشان اثرات بسيار دارد.

هنگام زيارت مرقد پاك پيامبر اکرم صلی الله عليه وآله و هر يك از امامان معصوم و امامزادگان دعايى را به عنوان تشرّف باطنى مى‏خوانند که محتوای آن سلام و درود و ابراز ادب و ارادت زائر نسبت به مدفون در آن بقاع متبرکه است. تقرب به خدا، رسول و اهل بيت عليهم السلام با شناخت و معرفت کامل نيز از اثرات ائرات زيارت مى باشد.

زائر مى‏تواند با معرفت و شناخت خود جملاتى را بعنوان زيارتنامه بخواند، ولى در منابع اسلامی متونى به نام «زيارتنامه» نقل شده كه سند آنها به ائمّه مى‏رسد و به عنوان «زيارتهاى مأثوره» شناخته مى‏شود. كتاب های متعدّدى تدوين در اين مورد شده‏ است که مجموعه ‏اى از زيارتنامه هاى مستند و منقول از معصومين همچون «امين الله، جامعه كبيره، وارث، عاشورا و زيارت اربعين» و زيارتنامه هايى كه انشاى علماى بزرگ است.

زيارتنامه‏ها نوعى ادب، احترام و اعلام مواضع اعتقادى، اخلاقى و سياسى است كه توسّط زائر در مقدّسترين مكانها با زبانى رسا ابراز مى‏شود، سلام به پيامبر و امام و امامزادگان مورد زيارت، لعنت به دشمنان، ظالمان، غاصبان، شريكان جور، حبّ و بغض، جلوه ديگرى از اصل مهمّ «تولّى» و «تبرّى» است كه با عبارات مختلف در زيارتنامه‏ها آمده است.  پيمان و ميثاق نيز عنصر ديگرى در زيارتنامه‏هاست. و از ديگر موضوعات شهادت طلبى و فرهنگ شهادت است که در جای جاى زيارتنامه‏های مأثوره ديده مى‏شود، لذا از آموزه های زيارتنامه‏ كشته شدن در راه خدا و بر سبيل رسول الله و دين حق و سعادتمند شدن در سايه شهادت می باشد که طرح جدّى اين مسائل نتيجه آن دشمن شناسی و معارضه با تبليغات دشمنان دين است و اين القاء فرهنگ شهادت طلبى در جان و انديشه شيعه ريشه عميق دارد.

 

بازسازی و نوسازی قبور انبيا، امامزادگان و اولياءالله

لازم است بررسی شود که عموميت آيه شريفه عمران مساجد شامل قبور انبيا، امامزادگان و اولياءالله می گردد؟

بدون شک بازسازی و نوسازی قبور انبيا، امامزادگان و اولياء عالى مقام همچون بنا و تعمير روضۀ منوّرۀ امامان عليهم السّلام مستحب است و نذرها و وقف‌هاى صورت گرفته اختصاصی ايشان بايد به مصارف حرم ايشان برسد.

تخريب آثار بر جاى مانده از قبور انبيا، امامزادگان و اولياء الهی كه بر اثر گذشت زمان طولانى از بين رفته جايز نيست، هر چند شجرنامه يا مدرک و دليلی در حال حاضر در دست نباشد به ويژه در صورتى كه قبر آنان زيارتگاه مؤمنان و علاقمندان باشد و مردم شاهد کرامات ايشان بوده اند.

تلاش شاه طهماسب

دومين پادشاه سلسله صفويه شاه‏ طهماسب‏ اول است که بساط جهاندارى اين خاندان را گسترش داد چنانچه شاه اسماعيل اساس جهانگيرى آنها را پا برجا كرده بود. شاه طهماسب تشكيلات كشور خود را بر اساس فقه و تعليمات شيعه بر پا كرد که به سبب آن تربيت و پرورش عمومى و مؤثرى در سراسر كشور بوجود آمد و ملتى ديندار و با روح و زنده پرورش يافت، كودكانى كه با اين پرورش دينى در كشور ايران بزرگ شدند همان مردان نيرومند و سلحشورى بودند كه هر گاه شاه عباس كبير آنها را به جبهه جنگى روانه می کرد با فتح و پيروزى قرين می گشت، نيروهاى شگرف عثمانى و روسيه آن روزگار را سركوب و متلاشى كرد و مرزهاى ايران را تا اندازه‏اى كه در تاريخ نزديك سابقه نداشت پيش برد.در محيط مساعد عصر او دانشمندان و فقهاى بزرگى بوجود آمدند كه در ميان آنها شخصيت بزرگى همچون مجلسى اول شيخ محمد تقى است.

در کتاب تاريخ محمدی آمده است:

«يكى از مهمترين اقدامات شاه طهماسب در طى دوران طولانى سلطنتش، آباد كردن قبور امامزادگان‏ و محبان اهل بيت بوده و ياد وى در كتيبه‏هاى فراوانى كه در اين اماكن برجاى مانده آمده است». تاريخ محمدى، الكاشي ص : 17

راه کارهای عملی تبديل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی

بدون ترديد راه کارهای عملی بدون زير ساخت های لازم و مهندسی پيشرفته بسيار کم بازده و کم تأثير است، بنابر اين ضروری است با تحقيقات و مطالعات گسترده با توجه به اهميت موضوع هماهنگ، نظاممند و با مديريت واحد عمل نمود.

مهندسی معنوی و نرم‌افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه

اصل مهم قضيه، عمران و مهندسی معنوی، محتوايی و نرم‌افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه است. امام جماعت و روحانی رکن اصلی هر مکان عبادی زيارتی است. روحانی يعنی کسی که اشراف لازم به مسائل دينی در ابعاد گوناگون از جمله معنوی، فرهنگی، تربيتی، خانوادگی، مشاوره فردی و اجتماعی را دارد.

هر زيارتگاهی بايد روحانی و امام جماعت مشخصی داشته باشد که شبانه‌روز با زائرين مأنوس باشد، از جلسات و گفتگوی چهره به چهره با نوجوانان و جوانان تا مشاوره در امور دينی، خانوادگی و اجتماعی حضور موثر داشته باشد. و در شرايطی که از آسمان و زمين امواج فساد و تباهی از طريق ماهواره‌، اينترنت، بلوتوس، فيلم و سينما بر سر مردم می‌بارد، امواجی که همه مرزها را درنورديده و تا اعماق خانه‌ ها و خلوتگاه زندگی‌ مردم نفوذ کرده‌اند و تماميت ايمان و باور و اخلاق جامعه به‌ خصوص جوانان را هدف گرفته‌اند، در چنين شرايط روحانيت در اين پناهگاهها و سنگرهايی که مردم برای توجه به خداوند و استفاده معنوی حاضر می شوند آنها را نجات دهد.

با بررسی و آسيب شناختی دقيق چنين نتيجه گيری می شود که مکان عبادی زيارتی بدون مهندسی معنوی و نرم‌افزاری همانند بيمارستان بودن پزشک متخصص و جراح است.

توجه به اين ضرورت ايجاب می‌کند که سازمان اوقاف و امور خيريه با همکاری و مساعدت حوزه‌های علميه، بخش ويژه‌ای به تربيت و اعزام روحانی با خصوصيات مورد نياز اين مسئوليت تربيت و با دو روش هجرت کوتاه مدت و بلند مدت اعزام شوند.

معماری و سخت افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه

توجه به معماری و سخت افزاری امامزادگان و بقاع متبرکه بايد متناسب با محتوايی که در حاکميت اسلام تعريف می‌شود، با توجه به زمان حال و مکان تغيير يابد و تکميل شود. گرايش و تمايل مردم به مکانهای عبادی معنوی انگيزه بسيار خوبی است که نسبت به اين اماکن با مهندسی خاص نگريسته شود و شيوه های پيشرفته علمی و تحقيقاتی بکار گرفته شود.

طرحها و برنامه های متنوع قابل بررسی است که به برخی اشاره می گردد:

-        ايجاد فضای زيبا و ترکيبی چند منظوره.

-        ترسيم طرح جامع  و قابل توسعه.

-         اجرای فاز به فاز با توجه گرايش و قبال روز افزون جمعيت.

-

مديريت امامزادگان و بقاع متبرکه

امامزادگان و بقاع متبرکه و موقوفات اسلامی همچون مساجد و حسينيه ها لازم است تحت يک مديريت واحد فرادولتی قرار گيرد و تصريح می شود که نبايد دولتی باشد و سيستم بيمار و فلج کنند نظام اجرای دولتی در امورآن دخالت نداشته باشد.

افراد اين سازمان شامل روحانيت، کارمندان و خادمان زير پوشش و حمايت يک بيمه مستقل و کارآمد که طبق سنت سلف نيکان بدون باز نشستگی است و تنها از کار افتادگی دارند مديريت شود.

تيپولژی و الگو سازی امامزادگان و بقاع متبرکه

در کشورهای مختلف از جمله کشور عزيز اسلامی ايران با توجه به اهميت گردشگری و صنعت توريسم درون و برون مرزی از اهم ضروريات الگوسازی و مهندسی بر اساس تيپولوژی بافت فرسوده ساختمان های بقاع متبرکه و طراحی محيطی با چشم انداز جذّاب، معنوی و ساختار گردشگری است.

استفاده و به کارگيری از معماران صاحب سبک در معماری اصيل اسلامی ايرانی و مدرن يکی از دغدغه های جدّی است. و نيز استفاده از توانمندی کارشناسان خبره و موسسات تخصصی و دستگاههای مختلف و همچنين نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی ويژه طرحهای عمرانی بزرگ در بقاع متبرکه نيز از عوامل موثری است که می تواند عمران و آبادانی اماکن مذهبی را تضمين نمايد.

دقت در اصول معماری مقاوم سازی ساختمانهای اماکن مذهبی در برابر زلزله و حوادث غير مترقبه و پيش بينی کليه امکانات مورد نياز از قبيل احداث بناهای فضاهای چند منظوره، زائرسرا، فرهنگی، کتابخانه، بهداشتی، خدماتی، رفاهی، ورزشی و ايجاد فضای سبز در اطراف بقاع و اماکن متبرکه می باشد.

بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان های بقاع متبرکه

لازم است مرکز تحقيقات بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان های بقاع متبرکه تشکيل و متمرکز گردد، چرا که سالانه معادل ميلياردها تومان صرف تامين انرژی مورد نياز می شود. اين در حالی است که با رعايت الگوی بهينه مصرف انرژی می توان حدود 35 تا 40 درصد از کل انرژی مصرفی را صرفه جويی کرد که علاوه بر کاهش هزينه های اقتصادی در کاسته شدن آلودگی های زيست محيطی نيز مؤثر خواهد بود. لذا برای ساخت و ساز، توسعه و پيشرفته شدن بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و صرفه جويی در مصرف سوخت از اهم اقدامات لازم به شمار آيد.

استفاده از انرژی خورشيدی در بقاع متبرکه

انرژی خورشيد يکی از منابع تامين انرژی رايگان، پاك و عاری از اثرات مخرب زيست محيطی است که از دير باز به روش‌ها گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. با به كارگيری كلكتورهای خورشيدی می‌توان تا حدودی از اين منبع انرژی بی‌پايان، پاك و رايگان استفاده كرد و تا حد بسيار زيادی در مصرف سوخت‌های فسيلی صرفه جويی نمود. امروزه در دنيا از اين انرژی برای پروازهای هوايی نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

موقعيت كشور ايران از نظرميزان دريافت انرژی خورشيدی که در بين مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده كه به لحاظ دريافت انرژی خورشيدی در بين نقاط جهان در بالاترين رده‌ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدی در ايران بين 1800 تا 2200 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته بالاتر از ميزان متوسط جهانی است. در ايران به طور متوسط ساليانه بيش از 280 روزآفتابی گزارش شده است كه بسيار قابل توجه است.

كاربرد انرژی خورشيدی در ساختمان های بقاع متبرکه را می توان به طور كلی به صورت زير دسته‌بندی نمود:

-        تامين روشنايی.

-        سرمايش و گرمايش هوا.

-        اجاق های آشپزخانه.

-        گرمايش آب سرويس های بهداشتی و حمام.

-        آب شيرين كن ها.

معرفی چند الگو

ااا

آستانه مبارکه امامزاده داوود (ع)

آستانه مبارکه امامزاده داوود (ع) در استان تهران شهرت کشوری بلکه منطقه ای دارد.

آستانه مبارکه بی بی زينب خاتون خواهر گرامی امام رضا عليه السلام

بی بی زينب خاتون خواهر گرامی امام رضا عليه السلام در روستای کاهين مدفون می باشند. روستای کاهين در بخش «مود» از توابع شهرستان «سربيشه» در استان خراسان جنوبی واقع شده است، از شهر بيرجند به طرف زاهدان به سمت ارتفاعات در منطقه ای خوش آب و هوا مزار بی بی واقع شده که مسير آسفالت می باشد. روستای کاهين روستايی ييلاقی است که دارای باغات متنوع و درختان گردوی بسيار جالب می باشد.

محل اقامت مناسب، فروشگاه موادغذايی از امکانات آستانه بی بی زينب خاتون می باشد. در مزار بی بی کشتارگاهی وجود دارد که حيوان قربانی را با مراسم خاص ذبح و سپس گوشت قربانی را بين مستمندان و نيازمندان تقسيم می کنند.

مديريت خدّام افتخاری

فراهم نمودن زمينه خدمت برای افراد داوطلب که اعلام آمادگی می‌کنند تا توفيق خدمت‌گزاری بقاع متبرکه نصيب شان شود و در حقيقت اين افراد مانند کسانی هستند که در عصر پيامبر يا هر امامی کارگزاران آنها هستند، با توجه به رفت و آمد های داوطلبان با ديدگاه ها و تخصص های مختلف و متنوع اين مهندسی در بر دارنده برکات زيادی است که به برخی اشاره می شود:

-        توفيق و سعادت خدمتگزاری به آستان مبارک ذريه پيامبر اکرم و فاطمه زهرا سلام الله عليهم.

-        گسترش امور فرهنگی، معنوی و عبادی با شيوه های پيشرفته و پاسخگو.

-        گسترش امور عمرانی و فضا سازی با شيوه های پيشرفته و مورد نياز.

-        تبادل نظر و ارائه ايده نو و به روز در زمينه های گوناگون.

-         جذب و هدايت کمک های مادی و معنوی ساير مردم.

 

نسب شناسی امامزادگان

بايد نسب امامزاده مورد پژوهش دقيق قرار گيرد و با تحقيق کامل تشخيص قبر آن سيد جليل و صحت نسبت صاحب قبر در کتابهای انساب و تاريخ جايگاه آن معلوم باشد.

جلالت، عظمت و شرافت شناسی امامزادگان

جلالت قدر و عظمت شأن صاحب آن مرقد علاوه بر شرافت نسب لازم است از كتب احاديث و انساب و تاريخ بيان شود. مشخصات، خصوصيات و اخلاق فردی، زندگی اجتماعی و سياسی همه بايد مورد نظر قرار بگيرد و بصورت فيلمنامه در آمده سپس کارهای فنی روی آن انجام پذيرد. تا با روشهای جديد علمی و تکنولوژی روز زائرين نسبت به خاندان نبوت شناخت و معرف حاصل کنند.

مقام و شأن و عظمت آنها محرز گردد، احاديثی که از معصومين عليهماالسلام در مورد آنها نقل شده مورد مطالعه قرار داده شود همچون بی بی فاطمه معصومه و يا دو فرزند امام کاظم عليه السلام:

-         امامزاده قاسم در اطراف نجف اشرف.

-        و امامزاده حمزه که در جزيره ای بين دجله و فرات واقع شده و از او کرامات بسياری نقل می کنند.

-        امامزاده سيد محمد در شهر بلد عراق.

-        حضرت سکينه بنت فاطمه و اميرالمؤمنين در شهر داريا سوريه.

-        حضرت عبدالعظيم عليه السلام در شهر ری.

معجزات و کرامات امامزادگان

کرامات و معجزات می تواند انس و معرفت حاصل نمايد.

برای نمونه به مقدمه کتاب اختران فروزان ری و طهران مراجعه شود که به معجزه زنده شدن مؤلف محترم توسط حضرت عبدالعظيم عليه السلام اشاره می کند.

اختران فروزان ری و طهران ص7

امامزادگان مجهول النسب

يکی از مشکلات موجود آسيب شناختی نسب و شجرنامه امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب و مدارک است. با بررسی دقيق تاريخ اسلام و احوال و سرگذشت خاندان وحی و حتی دوستداران آنان بر اهل تحقيق پوشيده نيست که چه آسيب ها و صدمات سهمگين بر ايشان وارد شده است که بقايای موجود از اسناد و مدارک و حتی همين بقعه ساده را با توجه به دشمنی آشکار قدرتمندان در طول قرنها می توان از معجزات ناميد.

چند نمونه از عملکرد بدخواهان اهل بيت به خوبی عمق دشمنی آنان را در طول تاريخ روشن می سازد:

-        تخريب قبور مطهر ائمه بقيع عليهم السلام در قرن حاضر.

-        تخريب مرقد ائمه سامرا در دهه اخير.

-        تخريب قبور محبان و پيروان آنها همچون حُجربن عُدی و يارانش در سال جاری.

-        مخفی بودن مزار بی بی سکينه خاتون در شهر داريا بعد از قرنها و آشکار شدنش در يک دهه اخير.

با بررسی جريانات تاريخی می توان عمق آسيب ها و صدمات سهمگين بر ايشان را مورد تحقيق و مطالعه قرار داد.

جنايت منصور عباسی بر امامزادگان:

محمد باقر مجلسى، معروف به علامه مجلسى(متولد اصفهان : 1037 هجرى) در جلاء العيون چنين روايت می كند:

«چون منصور در بغداد عمارتى بنا مى‏كرد، اولاد حضرت على عليه السّلام را تفحّص مى‏كرد، و هر كه را مى‏يافت در ميان ستونهاى آجر مى‏گذاشت تا به اين زجر شهيد مى‏شدند، روزى كودك خوش روى خوش موئى از فرزندان حضرت امام حسن عليه السّلام را آوردند و به بنّا دادند كه آن امام‏زاده مظلوم را در ميان ستون گذارد، مردى را بر او موكّل گردانيدند كه در حضور او اين را واقع سازد. چون نظر بنّا بر جمال بى‏مثال آن خورشيد اوج رفعت و جلال افتاد، بر او ترحّم نمود، و تاب نياورد كه آن نونهال چمن آمال و امانى را از برگ و بار زندگانى عارى گرداند، پس آن جوان را در ميان ستون گذاشت و فرجه‏اى براى نفس كشيدن او قرار داد و گفت: اى نور ديده غمگين مباش كه بزودى نزد تو مى‏آيم و تو را از اين مهلكه نجات مى‏دهم». جلاء العيون، ص : 887

برخورد موسى بن مهدى عبّاسى با امامزادگان:

على بن موسى ‏ابن طاووس (وفات مؤلف: 664 ق‏) در کتاب مهج الدعوات برخورد مهدى عبّاسى با امامزادگان را ترسيم نموده که برگرفته ای از آن چنين است:

«ابو الوضّاح از پدرش نقل می کند؛ وقتى حسين بن على بن حسن بن حسن صاحب فخ به دستور موسى بن مهدى عبّاسى برادر هارون الرشيد كشته سر آن امام‏ زاده‏ و اسيران و اصحاب او را به نزد آن ملعون بردند پس چون نظر آن شقى بر آن سر و اسيران افتاد ابيات را كه مشعر بر تسلط و غلبه خود و اظهار سرور از فتح و ظفر خود بود خواند... و يكى از اسيران را طلبيده سرزنش نمود و امر به قتل او نمود و بدين منوال يك به يك را طلبيده جمع كثيرى از اولاد امير المؤمنين عليه السلام را به قتل رسانيد. سپس بعد از آن شروع به بدگويى و ناسزا نسبت به اولاد ابو طالب نموده هر يك از ايشان را مذكور مى‏ساخت و ناسزا مى‏گفت تا آنكه نوبت سخن به حضرت امام موسى بن جعفر عليه السلام رسيد... پس آن ملعون گفت كه خدا موسى عباسى را بكشد اگر از تقصير امام موسى بن جعفر عليهما السلام درگذرد و اگر نه آن بود كه از مهدى پدر خود شنيده‏ام كه به او منصور جدم در شأن امام جعفر صادق عليه السلام از فضيلت بسيار خبر داد و آن كه آن حضرت ممتاز از همه اهل زمان خود در دين دارى و دانش و فضيلت بوده است و نه آن بود كه به من از سفّاح‏  در شأن آن حضرت از مدح بسيار و فضيلت بى‏شمار رسيده است هر آينه قبر آن حضرت را مى‏شكافتم و جسد مطهّر ايشان را بيرون مى‏آوردم و آن را آشکارا مى‏سوزانيدم.

مهج الدعوات / ترجمه طبسى ؛ ص348

زندگی مخفی حضرت عبد العظيم حسنى:

حضرت عبد العظيم حسنى از بزرگان و دانشمندان زمان خود بود و به تقوى شهرت زيادى داشت و امام هادى بارها به ياران خود مى‏فرمود: هر گاه مشكلى برايتان پيش آمد از عبد العظيم بپرسيد و سلام مرا به او برسانيد. اين امام‏ زاده‏ مؤمن و دانشمند، از جانب حكومت مورد تعقيب قرار گرفت و در شهر رى مخفى شد و گاهى براى زيارت قبر حمزة بن موسى الكاظم مى‏رفت، پس از چندى حضرت عبد العظيم بيمار شد و از دنيا رفت و در همان جا به خاك سپرده شد. قصص الأنبياء ( قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبياء جزائرى) ؛ ؛ ص839

 

مهندسی علمی، کاوشگری، پرتو نگاری و آثار شناسی قبور امامزادگان

امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب و مدارک را بايد با مهندسی دقيق، شيوه های علمی و پيشرفته روز کاوشگری، پرتو نگاری، آثار شناسی نمود. و سابقه، شهرت و محبوبيت محلی و همچنين بررسی دقيق معجزات و کرامات می تواند در اين زمينه مستند سازی قابل قبولی باشد و همان تحقيقات و مستندات بعنوان پشتوانه قرار گيرد. و در صورت عدم مدارک و شواهد قابل اعتماد با شفاش سازی و اقناع مردم مکان مورد نظر بعنوان يک واحد فرهنگی دينی همچون مسجد يا حسينه به نام همان شهرت محلی مهندسی شود و آن اثر برای نسل های آينده با سوابق معروف محفوظ بماند شايد آيندگان در تحقيقات و بررسی خود به نتايج جديد دستيابند. بهر حال عدم الدليل را نبايد دليل العدم دانست.

ايجاد يک تيم قوی، کارآزموده و مجرب با شيوه های علمی و پيشرفته روز کاوشگری، پرتو نگاری، آثار شناسی جهت تحقيقات درون مرزی و فرامرزی امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب برای جهان شيعه ضروری است.

بدن مردان الهی نمی پوسد

ابى درداء از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت نموده كه در روز جمعه زياد بر من صلوات بفرستيد پس آن روز مشهود است كه فرشتگان در آن حاضر ميشوند و هيچكس نيست كه بر من صلوات بفرستند مگر اينكه صلوات او را بر من عرضه ميكنند تا از آن فارغ شود گويد: گفتم و بعد از مرگ شما همين طور است فرمود بدرستى كه خداوند بر زمين حرام كرده كه گوشت پيامبران را بخورد و نابود كند. پس پيغمبر خدا زنده و روزى می خورد. متن روايت چنين است:

«عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ : أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ إِنَّ أَحَداً لَا يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا . قَالَ فَقُلْتُ : وَ بَعْدَ الْمَوْتِ . فَقَالَ : إِنَ‏ اللَّهَ‏ حَرَّمَ‏ عَلَى‏ الْأَرْضِ‏ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ» . بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏86 ؛ ص264

و از برخى روايات خاندان رسالت عليهم السّلام استفاده می شود كه نه تنها ابدان انبياء و امامان عليهم السّلام نمى‏پوسد بلكه معروف اين که (جسد المؤمن لا يبلى فى قبره) مؤمن كامل هم در قبرش نمى‏پوسد، براى نمونه چند تن از بزرگانى كه بدنشان در قبر شريفشان سالم مانده و بتواتر و استفاضه ثابت شده است:

1-                كلينى محمّد بن يعقوب صاحب كتاب كافى در سوق شرقى بغداد.

2-                شيخ صدوق محمّد بن علىّ بن بابويه مدفون در شهر رى.

3-                شيخ سعيد بن هبة اللَّه معروف بقطب راوندى مدفون در صحن حضرت معصومه.

4-                امامزاده واجب العظيم حضرت عبد العظيم- حسنى عليه السّلام مدفون در رى.

5-                امامزاده طاهر عليه السّلام مدفون در صحن شاه عبد العظيم.

6-                 امامزاده خمين بعد از صدها سال در سال هزار سيصد و نود و شش قمرى بدنش در خمين كشف شد.

7-                حرّ بن يزيد رياحى در محله حرّ كربلا.

8-                حذيفة بن اليمان صحابى كه در زمان ملك غازى در سال 1340 هجرى در كنار دجله در نزديكى مدائن بوسيله طغيان شط قبرش خراب و بوسيله هزاران نفر تشييع و در جوار سلمان پاك دفن و بعد از 1300 سال بدنش سالم و درست بود و ده‏ها نفر ديگر كه مجال ذكر آنها نيست.

بنابر اين با بررسی و مهندسی دقيق، شيوه های علمی و پيشرفته روز همچون کاوشگری، پرتو نگاری، آثار شناسی می توان امامزادگان و بقاع متبرکه مجهول النسب و مدارک را مورد مطالعه دقيق قرار داد.

 

 

تحقيقات و مطالعات اسلام ومعارف الهی

http://www.islam-ds.ir

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید